Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 1.kola přijímacího řízení proběhne ihned po obdržení výsledků testů „jednotné přijímací zkoušky“ od společnosti Cermat. Předpokládaný termín je 28.4.2017, 15:00 hod.