Olympiáda z anglického jazyka

Školní kolo olympiády z anglického jazyka se konalo 15.12. 2016, zúčastnilo se 27 žáků 1.- 3. ročníků.

Umístění žáků 1.ročníků

  1. místo: Jan Breburda P1B
  2. místo: Jiří Perlinger P1A
  3. místo: Ondřej Smíšek P1B

Umístění žáků 2.ročníků

  1. místo: Vojtěch Šůla I2
  2. místo: Daniel Chvalina P2A
  3. místo: Roman Ulík I2

Umístění žáků 3.ročníků

  1. místo: Karolína Poslušná S3B
  2. místo: Barbora Hálková S3A
  3. místo: Matěj Vladyka S3B

Do okresního kola postupují: Vojtěch Šůla I2 a Karolína Poslušná S3B (náhradnice- Barbora Hálková S3A)

Všem umístěným gratulujeme. Dostavte se v pátek 16.12 o velké přestávce do sborovny pro odměny.