Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2016/2017

Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2016/2017 jsou od 14.11. 2016 k vyplnění v kanceláři školy. Žáci školy (S4.A, S4.B a S4.C) je obdrží od třídního učitele.

1.12. 2016 je nejzazší termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy.