Výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků SŠ 2016/17

Ve středu 9.11. 2016 až 11.11.2016 proběhne „Výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků SŠ “ ve školním roce 2016/17 z ANJ .

Testování proběhne dle připraveného rozpisu.