Rozhodnutí ředitele školy o ředitelském volnu

Ředitel Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvkové organizace rozhodl podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění takto:

dne 24. a 25. října 2016 budou pro žáky volné dny

Důvodem je organizace výuky v daném týdnu, kdy od středy 26. 10. 2016 začínají podzimní prázdniny, na něž bezprostředně navazuje státní svátek 28. 10. 2016.

Učitelé školy se budou účastnit odborné exkurze školy.

Liberec, dne 14. 10. 2016

Mgr. Radek Cikl