Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky podzim 2016

Dne 16.8. 2016 byla odeslána pozvánka pro přihlášené žáky k podzimnímu maturitnímu termínu. Pozvánku v tištěné podobě je možno vyzvednout v kanceláři školy.

Termín praktické zkoušky z odborných předmětů je stanoven na 7. a 8. září 2016 od 8.00 hodin.

Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 12. a 13. září 2016 dle rozpisu.