Přihlášky k maturitní zkoušce podzimního termínu

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky (MZ2016P)jsou připraveny k vyplnění v kanceláři školy. Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy je úterý 28.6. 2016.