Úspěch v SOČ

clanek-soc_obrazekBarbora Hálková (žákyně P2.A) zaznamenala úspěch ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V krajském kole, konaném 11. 5. 2016, zvítězila ve svém oboru „Stavebnictví, architektura a design interiérů“. Gratulujeme! Tím si zajistila postup do celostátního kola, kde má také šanci na pěkný výsledek. Poděkování patří také vedoucí práce – RNDr. Blance Roučkové.

Téma práce má Bára více než zajímavé – 3D rekonstrukce malých stavebních objektů. Přiblížení problematiky je v následujícím textu…

Představte si, že chcete zdokumentovat nějaký zajímavý prvek na historické fasádě, sochu, stavební objekt. Nemůžete si jej odnést s sebou ani nemáte přístroje k zaměření objektu. Navíc objekt vašeho zájmu může být složitý na to, aby se jednoduše nakreslil a proměřil v terénních podmínkách.

Právě zde nastupují metody blízké fotogrammetrie a 3D rekonstrukce ze snímků. Objekt můžeme správně nafotit a poté zpracovat 3D model v počítači tak, že je pak možné ze všech stran jej prozkoumat, měřit jeho rozměry, případně si v měřítku vytisknout celý nebo jeho části na 3D tiskárně pro další zkoumání.

Jak se s těmito úkoly vypořádat v běžných podmínkách, když máte k dispozici pouze fotoaparát na mobilním telefonu, úkol řešíte bez profesionálního software a s kapacitou obyčejného domácího notebooku…? O tom je metodika 3D rekonstrukce malých stavebních objektů.

Bára Hálková v rámci SOČ navrhla a ověřila vhodnou metodiku. Veškeré technologie byly odzkoušeny, popsány postupy práce při pořízení snímků, práce s mračnem bodů a povrchovou sítí modelů v různých dostupných SW, referencování vytvořeného modelu do reálných rozměrů.

Více informací k této problematice najdete na www.3d-rekonstrukce.webnode.cz .