Výsledky přijímacího řízení pro 2016/2017

Oficiální výsledky byly vyhlášeny v pátek dne 22. 4. 2016 (od tohoto data se počítá dle odstavce 6  § 60a, zákona 472/2011 Sb., 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku  – poslední den pro odevzdání zápisového lístku je pátek 6. 5. 2016) Přijetí ke studiu je podmíněno odevzdáním zápisového lístku.

Pro jistotu uvádíme citaci odstavce 6 a 7  § 60a, zákona 472/2011 Sb.

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy“.

„(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání“.

Všem zájemcům o studium na naší škole děkujeme za účast v přijímacím řízení a současně prosíme, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve.

Stejně tak prosíme ty, kteří na naší škole studovat nechtějí (a byli přijati), aby nám oznámili, že nenastoupí.

V pondělí 25. 4. a ve středu 26. 4. je možné přinášet zápisové lístky až do 17 hodiny.

Ti, kteří nebyli přijati, byli telefonicky kontaktováni a bylo jim navrženo řešení. Zcela jistě bude v brzké době vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení k doplnění volných míst, která jistě vzniknou neodevzdáním zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení.

Výsledky dle vyhledávání podle ID

Výsledky ke stažení zde

poradi2016