Geodetická praxe G2 a P1B

V pondělí 18.4. absolvovaly třídy G2 a P1B pod odborným vedením ing. Kuthanové a všeobecným zabezpečením p. Růžičky geodetickou praxi v terénu. Za pomoci hromadné dopravy se přemístily do Tetřevího sedla.  Dále pokračovaly téměř stále po vrstevnici okolo kužele Ještědu. Z vyhlídky Červený kámen zarputile diskutovaly o tom, zda vidí v dáli spočinek nebo je-li to ještě svahový hřbet. Všichni se naštěstí shodli na tom, že Činkův kopec je kupa. Praktická vycházka byla ukončena odpočinkem a posilněním v Panském lomu.

medvedi cesnek jheste mensi mohyla letcu jeste mensi