Aktuální informace pro maturanty

Maturitní zkouška pro maturanty školního roku 2018/2019

a) Společná část maturitní zkoušky:

1. zkouška: Český jazyk a literatura
2. zkouška: Matematika nebo cizí jazyk (AJ)

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky (MAT, CJ).

 

b) Profilová(školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, dle studovaného oboru a zaměření :

 

Stavebnictví

1. zkouška: Pozemní stavitelství / Dopravní stavitelství
2. zkouška: Stavební konstrukce
3. zkouška: Praktická zkouška z odborných předmětů

 

(V rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky může žák konat zkoušku Matematika+).

 

 

Jarní

termín

 

 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 10. a 11.4. 2019
 Didaktické testy a písemné práce maturitní zkoušky 2.-10.5. 2019
 Praktická zkouška z odborných předmětů P4.A+I4.+P4.B 13.-15.5. 2019

ÚSTNÍ ČÁST

 Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části  P4.B+I4 20.-24.5. 2019
 Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části P4.A 27.-31.5. 2019

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy do:

3.prosince pro jarní zkušební období, 25. června pro podzimní zkušební období.

Pro absolvování maturitní zkoušky je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu). Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu maturitní zkoušky, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek společné části MZ opravuje jen dílčí zkoušku daného předmětu.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. V případě nepovinných zkoušek lze opravnou zkoušku nahradit složením tzv. jednotlivé zkoušky. Termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy. Náhradní a opravné zkoušky se konají v měsíci září (společná i profilová část maturitní zkoušky) následujícího školního roku.

Povolené pomůcky pro didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky:

Na všechny zkoušky: černá nebo modrá propisovací tužka (škola nezajišťuje)
ANJ (písemná práce): v učebně budou připraveny pro každého žáka slovníky bez přílohy,

věnované písemnému projevu

CJL (písemná práce): Pravidla českého pravopisu (škola nezajišťuje)
Matematika: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby, kalkulátor bez grafického režimu (škola nezajišťuje)