Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/17 na SPŠ stavební Liberec

Informace dle zákona 561/2004 Sb., §60 odst. (4) pro uchazeče o studium na Střední průmyslové škole stavební v Liberci pro školní rok 2016/17

Ředitelství Střední průmyslové školy stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec 1, příspěvková organizace

pro školní rok 2016/2017
otevírá ve čtyřletém denním studiu s maturitou obor
36-47-M/01 Stavebnictví

celkem čtyři třídy a přijímá 120 uchazečů
s možností studia ve dvou studijních programech:
Architektura a konstrukce pozemních staveb
Inženýrské stavitelství

Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči.
Přijímací zkouška bude probíhat formou jednotných testů z českého jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů.

Přijímací zkouška se koná v pondělí 18.4.2016
nebo v úterý 19.4.2016 vždy od 8.00 h.

v budově Střední průmyslové školy stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec 1.

(Termín konání přijímací zkoušky si zvolte a uveďte na podané přihlášce!)

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 22.4.2016 – bude uveřejněno na webu školy.