Geodetická praxe

V letošním školním roce probíhá geodetická praxe žáků studijního oboru Geodézie a katastr nemovitostí na velice zajímavém a atraktivním místě. Jak je poznat z přiloženého obrázku, jedná se o ZOO Liberec.