Začátek školního roku 2015/2016

Milí žáci, vážení učitelé a další pracovníci školy, v úterý 1. září nastupujeme k plnění vzdělávacích povinností v novém školním roce 2015/2016.
Cílem vedení školy je zabezpečit co nejkvalitnější podmínky pro výuku. Proto škola o prázdninách prošla obnovou některých svých součástí, na což jsme vynaložili z vlastních zdrojů více, než 800 tisíc korun. Vyzdvihnu zejména výměnu podlahy v tělocvičně, která nyní splňuje vysoké nároky. Některé činnosti, jako zednické začištění ostění po výměně sedmi oken v Appeltově domě, jsme záměrně ponechali na dokončení žákům v rámci odborné praxe.
Se zahájením výuky vítám ve škole učitele, všechny žáky, a samostatně si dovolím přivítat žáky nastupující do prvních ročníků. Věřím, že i oni přijmou za svůj jiný způsob výuky, než na jaký byli doposud zvyklí, že se s duchem školy rychle sžijí, a že jednou, po maturitě, budou z naší průmyslovky odcházet jako kvalifikovaní technici a odborníci stavebních oborů. Na všechny žáky pak apeluji, aby průběh studia ve školním roce 2015/2016 nepodcenili. Určitá náročnost studia, která je na Vás ze strany učitelů kladena, jste nepochybně schopni zvládnout. V budoucnu Vám usnadní postavit se na vlastní nohy a přístup k dobrému zaměstnání. Čtvrťákům přeji na konci roku úspěšné složení maturitní zkoušky, která bude korunovat jejich studium.
Ještě jednou přeji všem hodně zdaru a pevných nervů ve školním roce 2015/2016.

Mgr. Radek Cikl
ředitel školy