Pozvánka na projekt POSPOLU

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu.
Pozvánka projekt "Pospolu"- REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání.

Datum konání:        16. června 2015
Čas:                         9.00 – 17.00 hod
Místo konání:          Střední průmyslová škola stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec
Program:
08.30 – 09.00           Prezence účastníků
09.00 – 10.00           Výsledky projektu POSPOLU a návrhy systémových opatření.
                                    – (Ing. Taťána Vencovská)
10.00 – 11.00           Inovativní prvky ECVET
– (Mgr. Martina Kaňáková)
11.00 – 11.45           Zkušenosti partnerství zapojených do projektu (Liberec a Varnsdorf)
– (Ing. Stanislav Mayer a Ing. František Hricz)
11.45 – 12.30           Přestávka na občerstvení, volná diskuse
12.30 – 13.00           Zkušenosti s ECVET v partnerství
– (zástupci partnerství)
13.00 – 13.30           Možnosti zahraniční spolupráce
– (David Michel )
13.30 – 14.15           Zkušenosti se stážemi v zahraničí a přeshraniční spoluprací
– (zástupci škol – Mgr. Radek Cikl, Ing. Zdeněk Krabs, Ing. Alena Dvořáková, Ing. Tomáš Princ)
14.15 – 14.30           Přestávka na občerstvení, volná diskuse
14.30 – 14.45           Příspěvek zřizovatele – Liberecký kraj (projekty, stipendijní program)
– (náměstkyně hejtmana pro školství, ev. zástupce odboru školství)
14.45 – 15.00           Vzdělávání a potřeby firem – zaměstnanost absolventů
– (Ing. Oskar Mužíček, ředitel KHK Libereckého kraje)
14.45 – 15.00           Představení projektu Minipodniky ve školách
– (Ing. Martin Procházka, ředitel OHK LB a CL)
15.00 – 15.15           Aktuální situace ve stavebnictví, uplatnění absolventů
– (Mgr. Bohumil Maixner, manažer SPS Libereckého kraje)
15.15 – 15.45           Diskuse, další příspěvky hostů (TUL, ČKAIT LK, a další)
– (zástupci organizací)
15.45 – 17.00           Pro zájemce je připravena komentovaná exkurze ve škole
– (pracovník SPŠ stavební Liberec)
Uvedený program je orientační.
Těšíme se na setkání
Mgr. Radek Cikl
ředitel SPŠ stavební Liberec
Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a zřizovatelů. Počet účastníků je omezen.
Potvrzení Vaší účasti zašlete na:

e-mail tereza_svecova@stavlib.cz a vladimir.drahos1@seznam.cz