Přijímací řízení pro 2017/2018

Nejnovější příspěvky jsou řazeny nahoře:

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ NA DM ZEYEROVA A TRUHLÁŘSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Veškeré informace naleznete ZDE


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1.KOLO ZDE


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace 2. kolo přijímacího řízení.

Ve 2. kole přijímacího řízení předpokládáme přijetí počtu 13 uchazečů pro naplnění předpokládaného stavu tříd 1. ročníku – obor Stavebnictví.

Řádně vyplněnou přihlášku (pokyny viz www.stavlib.cz) doručte naší škole

průběžně do 26.5.2017, 11.00 hod.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 29.5.2017.

Jednotná kritéria:

Pro sestavení pořadí pro přijetí uchazeče vycházíme z údajů uvedených ve Vaší přihlášce, ve výstupním hodnocení. Rozhodující jsou tyto údaje:

1. Průměrný prospěch 1. pololetí 8. třídy – P18

2. Průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy – P28

3. Průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy – P19

Stanovení pořadí uchazečů:

  • Ze tří hodnot průměrného prospěchu je vypočítán „průměr průměrů“ – tím je eliminován případný neúspěch v celkovém výsledku za jednotlivá pololetí, např. z důvodu delší nemoci.
  • Hodnota „průměru průměrů“ je následně seřazena vzestupně – tím je stanoveno pořadí.

Informace dle zákona 561/2004 Sb., §60 odst. (4) pro uchazeče o studium na Střední průmyslové škole stavební v Liberci pro školní rok 2017/18:

Ředitelství Střední průmyslové školy stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec 1, příspěvková organizace pro školní rok 2017/2018 otevírá ve čtyřletém denním studiu s maturitou obor

36-47-M/01 Stavebnictví

celkem čtyři třídy a přijímá 120 uchazečů s možností studia ve dvou studijních programech:

  • Architektura a konstrukce pozemních staveb
  • Inženýrské stavitelství

 

Přijímací zkoušku konají všichni uchazeči.
Přijímací zkouška bude probíhat formou jednotných testů z českého jazyka, matematiky.

Přijímací zkouška se koná v středu 12.4.2017 nebo v středu 19.4.2017 v budově Střední průmyslové školy stavební, Sokolovské náměstí 14, Liberec 1.

Termín pro podání přihlášek je 1. března 2017

(Termín konání přijímací zkoušky si zvolte a uveďte na podané přihlášce!)

Kritéria platná pro přijímací řízení naleznete zde